گیل

Geil Zenith Z3 128GB
 • Capacity : 128GB
 • Form Factor : 2.5inch
 • Read Speed : 520 MB/s
 • Write Speed : 470 MB/s
 • Interface : SATAIII

اس اس دی اینترنال گیل Zenith Z3 ظرفیت 128 گیگابایت

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

Geil Zenith Z3 256GB
 • Capacity : 256GB
 • Form Factor : 2.5inch
 • Read Speed : 520 MB/s
 • Write Speed : 470 MB/s
 • Interface : SATAIII

اس اس دی اینترنال گیل Zenith Z3 ظرفیت 256 گیگابایت

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

Geil Zenith Z3 512GB
 • Capacity : 512GB
 • Form Factor : 2.5inch
 • Read Speed : 520 MB/s
 • Write Speed : 470 MB/s
 • Interface : SATAIII

اس اس دی اینترنال گیل Zenith Z3 ظرفیت 512 گیگابایت

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

Geil Zenith Z3 1TB
 • Capacity : 1TB
 • Form Factor : 2.5inch
 • Read Speed : 520 MB/s
 • Write Speed : 470 MB/s
 • Interface : SATAIII

اس اس دی اینترنال گیل Zenith Z3 ظرفیت یک ترابایت

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید