گیل

Geil Orion RGB 32GB
 • Memory Type : DDR4
 • Frequence : 3200MHz
 • Channel Kit : Dual Channel
 • Total Capacity : 32GB (16GBx2)
 • Warranty : Limited Lifetime

رم 32 گیگ 3200 مگاهرتز گیل مدل ORION RGB AMD دو کاناله DDR4

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

Geil EVO POTENZA 32GB
 • Memory Type : DDR4
 • Frequence : 3200MHz
 • Channel Kit : Single Channel
 • Total Capacity : 32GB
 • Warranty : Limited Lifetime
Geil Super Luce RGB 64GB
 • Memory Type : DDR4
 • Frequence : 3200MHz
 • Channel Kit : Dual Channel
 • Total Capacity : 64GB (32GBx2)
 • Warranty : Limited Lifetime
Geil EVO POTENZA 64GB
 • Memory Type : DDR4
 • Frequence : 3200MHz
 • Channel Kit : Dual Channel
 • Total Capacity : 64GB (32GBx2)
 • Warranty : Limited Lifetime
Geil Super Luce RGB 32GB
 • Memory Type : DDR4
 • Frequence : 3200MHz
 • Channel Kit : Dual Channel
 • Total Capacity : 32GB (16GBx2)
 • Warranty : Limited Lifetime
Geil EVO X 32GB
 • Memory Type : DDR4
 • Frequence : 3200MHz
 • Channel Kit : Dual Channel
 • Total Capacity : 32GB (16GBx2)
 • Warranty : Limited Lifetime
Geil Super Luce RGB 16GB
 • Memory Type : DDR4
 • Frequence : 3200MHz
 • Channel Kit : Dual Channel
 • Total Capacity : 16GB (8GBx2)
 • Warranty : Limited Lifetime
Geil Super Luce RGB 16GB
 • Memory Type : DDR4
 • Frequence : 3200MHz
 • Channel Kit : Single Channel
 • Total Capacity : 16GB
 • Warranty : Limited Lifetime
Geil EVO Forza 16GB
 • Memory Type : DDR4
 • Frequence : 3200MHz
 • Channel Kit : Dual Channel
 • Total Capacity : 16GB (8GBx2)
 • Warranty : Limited Lifetime
Geil EVO Potenza 16GB
 • Memory Type : DDR4
 • Frequence : 3000MHz
 • Channel Kit : Single Channel
 • Total Capacity : 16GB
 • Warranty : Limited Lifetime
Geil EVO Potenza 16GB
 • Memory Type : DDR4
 • Frequence : 3000MHz
 • Channel Kit : Dual Channel
 • Total Capacity : 16GB (8GBx2)
 • Warranty : Limited Lifetime
Geil Pristine 16GB
 • Memory Type : DDR4
 • Frequence : 2400MHz
 • Channel Kit : Single Channel
 • Total Capacity : 16GB
 • Warranty : Limited Lifetime
 • 1
 • 2